U kanalu korena zuba nalazi se posebno tkivo – zubna pulpa, koja se obično u svakodnevnom govoru zove “zubni nerv”. Lečenje kanala korena zuba (endodontsko lečenje) je potrebno kada je zubni nerv upaljen ili kada je inficiran bakterijama. Ovo može biti izazvano velikim karijesom, povredom zuba, a ponekad i protetskim radovima ili plombama. Upala nerva može se ispoljiti jakim spontanim bolovima, bolovima na toplo ili hladno koji traju dugo, ali može biti i bez posebnih simptoma. Kada je zubni nerv inficiran bakterijama može se javiti i upala u kosti oko korena zuba. Ova upala može da dovede i do bola izazvanog pritiskom ili otoka u predelu obolelog zuba. Lečenje kanala korena podrazumeva uklanjanje obolelog tkiva, oblikovanje kanala i njegovu dezinfekciju kada je potrebno. Kada se ovo uspešno obavi, kanal se puni materijalom koji ne dozvoljava prolaz bakterijama u kanal ili u tkivo oko zuba. Verovatnoća uspeha lečenja kanala korena savremenim tehnikama je preko 90%.