Ispravan odgovor je da će implantat trajati koliko i Vaš vlastiti zub. Dugovečnost implantata zavisi od mnogih činilaca:

  • Opšte zdravlje: ako pacijent sa zubnim implantatom dobije npr. dijabetes tokom života, to može da utiče na implantat kao i na zube.
  • Životne okolnosti: ako pacijent sa zubnim implantatom počne da puši, to može da ima negativan uticaj na implantat i zube.
  • Uzimanje lekova: Ako pacijent mora da uzima lekove iz opšte medicinskih razloga (kao što je npr. terapija tumora), to može imati negativan uticaj na implantat i zube.
  • Oralna higijena: Ako pacijent iz nekog razloga ne održava pravilnu oralnu higijenu, to će takođe ima negativan uticaj na implantat i zube.

Prema kliničkim studijama, verovatnoća da će implantat biti potpuno funkcionalan duže od deset godina je veća od 90%.