Zalivanje fisura je veoma efikasan način za sprečavanje karijesa bočnih zuba. Specijalnim stomatološkim materijalima popunjavaju se udubljenja na griznim površinama kutnjaka u kojima najčešće nastaje karijes. Time se olakšava higijena zuba i u velikoj meri, naročito  uz primenu  drugih mera prevencije, smanjuje se šansa za ranu pojavu karijesa. Iako se može primeniti i na  zdravim mlečnim zubima, zalivanje fisura je najvažnije uraditi na prvim stalnim kutnjacima koji niču između šeste i sedme godine života.