Od dijagnoze do planiranja, od tretmana do intervencije, digitalni sistemi Carestream Dental pomažu stomatolozima da rade brzo, sigurno i ekonomično. To se odnosi kako na ekstraoralne slike sa uređajem CS 8100 3D tako i na intraoralno skeniranje sa CS 3600.

CS 8100 3D je veoma kompaktan i opremljen 2D i 3D višenamjenskim sistemom. Trodimenzionalno snimanje CS 8100 3D pruža najbolji mogući pregled anatomije pacijenta. Trodimenzionalno snimanje je danas standard u planiranju implantata. CS 8100 3D kombinuje najnovije tehnologije kako bi postigao najbolje moguće rezultate koristeći najnižu dozu zračenja. Prateći softverski paket za obradu slike olakšava komunikaciju sa pacijentima i kolegama: pacijenti imaju koristi od kvalitetnih slika jer im pomažu da bolje razumiju plan tretmana. Intuitivni softver pojednostavljuje komunikaciju sa referentima i laboratorijama.

Carestream Dental takođe ima savršeno rešenje za intraoralnu dijagnostiku: Jednostavno i univerzalno primenljivo, CS 3600 intraoralni skener postao je favorit korisnika u poslednjih nekoliko godina. Bilo za stomatologe, ortodonte ili implantologe: CS 3600 svakom praktičaru nudi optimalne opcije za skeniranje pojedinih zuba, kvadranata ili zubnih lukova u skladu sa najmodernijim metodama. Integracija intraoralnog skenera u ordinaciju je vrlo jednostavna. Njegov intuitivni korisnički interfejs je veoma kompatibilan sa bilo kojim softverskim programom putem jednostavne VDDS veze. To omogućava celom timu da pristupi podacima sa bilo kog računara u ordinaciji.