Dentalna regeneracija već duže vreme zaokuplja veliku pažnju, posebno u endodonciji. Nedavna studija predstavila je punjenje gelom pri tretmanu korenskih kanala koji je pokazao obećavajuće efekte koristeći antibiotike.

Sadašnja istraživanja regenerativne endodoncije imaju za cilj da iniciraju alternativne koncepte tretmana koji omogućavaju uspešnu regeneraciju tkiva i revaskularizaciju kanala korena. Čini se da su veliki korak  načinili naučnici sa Univerziteta Kyung Hee, Južna Koreja i Univerziteta Alabama u Birmingemu, SAD.

Razvili su biorazgradivo gel punjenje koji stimuliše i regeneriše pulpe i proces zarastanja tkiva. Gel koji se uvodi u tretirani korenski kanal sastoji se od amfifilnih peptida koji se mogu pretvoriti u strukturu sličnu gelu. Azotni oksidi su dodavani polimerizacijom i antibiotici ciprofloksacin i metronidazol su inkapsulirani u gel. U pilot studiji, tim je testirao efekat punjenja gela na psima.

Istraživači su otkrili da gel doprinosi revaskularizaciji zuba i pospešuje sazrevanje korenskih kanala. Oslobođeni azotni oksid deluje antibakterijski, antibiotici lokalno i samim tim ciljano na određene bakterije. Ovo poslednje je posebno važno s obzirom na sve veći broj rezistentnih na antibiotike. Međutim, pre nego što se gel može primeniti u endodonciji, neophodno je opsežno istraživanje sa ljudima.