Loading...
Usluge2021-10-23T20:08:17+02:00

Naša filozofija je obezbediti najviši kvalitet u svim granama stomatologije u prijateljskom okruženju i upotrebom najnovijih tehnoloških dostignuća u savremenoj stomatologiji i visokokvalitetnih materijala, ali pre svega našim znanjem i posvećenošću svakom pacijentu.

Najčešće postavljana pitanja

Tokom godina, naši pacijenti često postavljaju slična pitanja čije odgovore smo za Vas pribeležili. Pregledajte pojedinačna pitanja i saznajte zanimljive činjenice pre Vaše sledeće posete našoj stomatološkoj ordinaciji. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno se obratite našem ljubaznom osoblju – imaćemo uvek razumevanja za Vaša pitanja.

Šta je zalivanje fisura i kada se radi?2019-06-20T12:04:26+02:00

Zalivanje fisura je veoma efikasan način za sprečavanje karijesa bočnih zuba. Specijalnim stomatološkim materijalima popunjavaju se udubljenja na griznim površinama kutnjaka u kojima najčešće nastaje karijes. Time se olakšava higijena zuba i u velikoj meri, naročito  uz primenu  drugih mera prevencije, smanjuje se šansa za ranu pojavu karijesa. Iako se može primeniti i na  zdravim mlečnim zubima, zalivanje fisura je najvažnije uraditi na prvim stalnim kutnjacima koji niču između šeste i sedme godine života.

Kada je nephodno lečenje kanala korena zuba?2019-06-20T11:17:16+02:00

U kanalu korena zuba nalazi se posebno tkivo – zubna pulpa, koja se obično u svakodnevnom govoru zove “zubni nerv”. Lečenje kanala korena zuba (endodontsko lečenje) je potrebno kada je zubni nerv upaljen ili kada je inficiran bakterijama. Ovo može biti izazvano velikim karijesom, povredom zuba, a ponekad i protetskim radovima ili plombama. Upala nerva može se ispoljiti jakim spontanim bolovima, bolovima na toplo ili hladno koji traju dugo, ali može biti i bez posebnih simptoma. Kada je zubni nerv inficiran bakterijama može se javiti i upala u kosti oko korena zuba. Ova upala može da dovede i do bola izazvanog pritiskom ili otoka u predelu obolelog zuba. Lečenje kanala korena podrazumeva uklanjanje obolelog tkiva, oblikovanje kanala i njegovu dezinfekciju kada je potrebno. Kada se ovo uspešno obavi, kanal se puni materijalom koji ne dozvoljava prolaz bakterijama u kanal ili u tkivo oko zuba. Verovatnoća uspeha lečenja kanala korena savremenim tehnikama je preko 90%.

Da li je beljenje zuba štetno?2019-06-20T23:24:17+02:00

Ako se beljenje zuba vrši pod kontrolom i nadzorom stomatologa, apsolutno nije štetno. Važno je da se koriste kvalitetni preparati na pravilan način. U slučaju samostalnog korišćenja proizvoda iz drogerija ili putem interneta koji se mogu koristiti kod kuće, primena se često uradi neispravno. To može da dovede do trajnog oštećenja zuba.

Šta je krunica i kada mi je potrebna?2019-06-20T12:16:11+02:00

O krunici govorimo kada je neophodno da rekonstruišemo kompletnu zubnu krunu. To je slučaj kada je veći deo zuba uništen karijesom, ili su zidovi zubne krune previše tanki da izdrže opterećenje žvakanja. Krunica može biti izrađena od metala (zlata ili neplemenitog metala), keramike ili kombinacijom ovo dvoje. Danas se većina krunica izrađuje od čiste keramike, jer su keramike veoma dobro biokompatibilne i zadovoljavaju visoke estetske standarde.

Koliko dugo traje ugrađeni implantat?2019-06-20T23:19:50+02:00

Ispravan odgovor je da će implantat trajati koliko i Vaš vlastiti zub. Dugovečnost implantata zavisi od mnogih činilaca:

  • Opšte zdravlje: ako pacijent sa zubnim implantatom dobije npr. dijabetes tokom života, to može da utiče na implantat kao i na zube.
  • Životne okolnosti: ako pacijent sa zubnim implantatom počne da puši, to može da ima negativan uticaj na implantat i zube.
  • Uzimanje lekova: Ako pacijent mora da uzima lekove iz opšte medicinskih razloga (kao što je npr. terapija tumora), to može imati negativan uticaj na implantat i zube.
  • Oralna higijena: Ako pacijent iz nekog razloga ne održava pravilnu oralnu higijenu, to će takođe ima negativan uticaj na implantat i zube.

Prema kliničkim studijama, verovatnoća da će implantat biti potpuno funkcionalan duže od deset godina je veća od 90%.

Šta je parcijalna proteza?2019-06-20T12:19:06+02:00

O parcijalnoj protezi govorimo kada je u vilici preostao mali broj zuba. Za razliku od krunica i mostova, parcijalna proteza je mobilna nadoknada. Parcijalne akrilatne proteze, koje imaju niz nedostataka, zamenile su parcijalne skeletirane proteze. One mogu da se pričvrste za preostale zube preko tzv. dvostrukih krunica (teleskopskih ili konusnih krunica) ili preciznim veznim elementima tzv. “atečmenima”, koji preciznije drže protezu, pravilnije prenose pritisak na zube i skriveni su, tj. ne vide se u ustima. Parcijalne skeletirane proteze u kombinaciji sa namenskim krunicama su najbolje rešenje među parcijalnim protezama.

Go to Top